Slår konkurser olika hårt mot olika grupper i samhället?

Under pandemiåret 2020 så försvann cirka 10 000 utrikesfödda företagare på grund av konkurser och andra typer av nedläggningar då den ekonomiska situationen blev ohållbar. Man räknar med att de var ungefär 10% av den totala summan utrikesfödda företagare och det står i kontrast mot 2% av de svenskfödda. Det är en stor förlust, inte bara för de drabbade företagarna och deras anhöriga utan för hela det svenska samhället. 

Utrikesfödda företagare bidrar till att anställa fler utrikesfödda än vad svenskfödda företagare gör. De bidrar på ett praktiskt plan med integration och försörjning för andra utrikesfödda. Att utrikesfödda företagare har drabbats hårdare än svenskfödda företagare beror till stor del på att utrikesfödda företagare i högre grad etablerat sig inom näringar som drabbades hårt under coronapandemin såsom taxi-, hotell- och restaurangverksamheter.  Källa: Svenskt Näringsliv

Vad händer vid en konkurs?

En konkurs kan begäras av företaget själv eller av borgenärer, alltså andra företag, personer eller organisationer som det konkurshotade företaget är skyldig pengar. Man ansöker hos tingsrätten om konkurs och de är även de som beslutar om det blir en konkurs eller inte. Det är inte så att man försätts i konkurs på grund av tillfälliga skulder utan det måste vara en så pass komplicerad ekonomisk situation att det inte går att lösa den på annat sätt än genom konkurs. En annan mindre drastisk lösning är annars företagsrekonstruktion. 

När ett företag sätts i konkurs tar en konkursförvaltare över företaget. De kan sedan förvalta företaget på lite olika sätt. Om företaget för övrigt är välskött kan det säljas vidare relativt intakt med personal och inventarier annars kan det bli så att konkursförvaltaren behöver säga upp personal och sälja företagets tillgångar för att kunna betala de skulder som finns.

Rekonstruktion och andra sätt att hindra en konkurs

Som vi nämnt tidigare i texten så kan man ansöka om företagsrekonstruktion, det går till på ett liknande sätt som när man ansöker om konkurs. Under en rekonstruktion pausas skulderna och en rekonstruktör går igenom ekonomin och försöker hitta sätt att rädda företaget på. Innan du ansöker om en rekonstruktion så finns det några punkter du själv kan gå igenom för att försöka vända en negativ spiral på egen hand. 

  • Fodra. Se till att få in de pengar som kunder är skyldiga dig.
  • Sälj. Minska ditt varulager, frigör lagerutrymme, sälj onödiga inventarier och andra tillgångar. 
  • Förhandla. Försök sänka dina fasta avgifter genom att omförhandla avtal. De som säljer till dig vill inte förlora dig som kund och kan tjänar i många fall mer på att ge dig ett bättre avtal än att riskera att du går i konkurs.
  • Utvärdera och inrikta. Satsa på de delar och de kunder som är framgångsrika och lönsamma.
  • Utvidga. Försök få nya kunder.
  • Be om hjälp. Be utomstående om hjälp om du känner att du inte klarar det själv. Ta hand om dig själv och din hälsa.