Deponi i Stockholm tar hand om schaktmassor

En deponi i Stockholm kan ta emot asfalt, betong, snö, jord och mycket annat. Många material kan förädlas och återvinnas, vilket är mycket bra för miljön.

Det är viktigt att du gör dig av med ditt avfall på rätt sätt. De flesta svenskar har någon form av sopsortering hemma, för vardagens förpackningar och skräp. När det kommer till lite större avfall och sopor kan du lämna dem på en deponi i Stockholm. Där tas allt från asfalt till schaktmassor om hand.

Det är viktigt att sortera små förpackningar. Men många tänker inte på att även jord, grus, betong och asfalt behöver sorteras och återvinnas. Givetvis behöver både privatpersoner och anläggningsfirmor hantera materialen på ett korrekt sätt, så att de inte hamnar i naturen eller förstör miljön.

Lämna material och snö på deponi

Du har kanske besökt en deponi i Stockholm, eller på annan ort. Där kan stora mängder landmassor tas om hand, hanteras och renas. Material kan förädlas och återanvändas, vilket är bra för miljön på flera vis. Att använda sig av återvunnet material vid till exempel byggen gör att nytt material inte behöver produceras i samma utsträckning. Att köpa återvunnet material kan även vara bra för din plånbok.

Även stora mängder snö kan lämnas in för att renas. Snön mitt i storstäderna kan vara till besvär, eftersom det är ont om plats och stora snövallar blir skrymmande och farliga. Snö kan innehålla avgaser, tungmetaller och partiklar från vägarna, vilket gör att man inte kan dumpa snön i havet eller var som helst.