Vad är härskarteknik?

När man talar om härskarteknik – ett begrepp myntat av den norske politikern Berit Ås -så åsyftas fem stycken olika tekniker. Berit Ås gav namn åt något som därmed också blev mer synligt och som genom tiderna använts som ett vapen av män för att osynliggöra andra – primärt kvinnor.

Detta skedde för över 30 år sedan. Berit Ås identifierade olika angrepp och subtila motstånd som hon och andra kvinnliga politiker tvingades att utstå i Riksdagen. Dessa var svåra att sätta fingret på – något som också gjorde dem svåra att bemöta i sak. Tyvärr så är detta fortfarande aktuella frågor.

Sedan detta skedde har man skapat olika strategier och tekniker för att bemöta de olika härskartekniker som finns. Härskartekniker som kan användas mot alla som drabbas av samhällets olika maktstrukturer – homosexuella, invandrare, kvinnor och exempelvis handikappade.

Härskarteknik exempel

Vilka exempel på härskarteknik identifierade då Berit Ås. Vi ger dessa i punkter med några exempel beskrivna efter:

  • Osynliggörande. En kvinna befinner sig på ett styrelsemöte och utöver henne så är det bara män vid bordet. Alla före håller ett litet anförande och möts av både skratt, kommentarer och olika diskussioner. Då kvinnan går igenom vad hon ska säga blir det ingen respons överhuvudtaget. Ingen säger något, ingen kommenterar och ingen bryr sig – ordet går bara vidare till nästa. Den här härskartekniken gör att kvinnor får känna sig både osynliga och oviktiga.
  • Förlöjligande: Denna härskarteknik kan komma klädd i olika skrudar. En sådan kan vara att antydningar ges om en kvinnas kompetens eller kunskap. En annan att män påpekar och skämtar om att exempelvis kvinnor är sura – har mens – eller inte kan umgås i grupp – rena hönsgården. Talande är att detta lockar till skratt och att den som skämtar får skratten. Kvinnan som utsätts och som bemöter skratten är humorlös, hon tål inte skämt och hon är allmänt sip. En riktig festförstörare. Det kan även vara den klassiska klappen på huvudet följt av frasen – men lilla gumman….
  • Undanhållande av information Kvinnan exkluderas från sällskapet som exempelvis ska ut och ta några öl efter ett möte. Ett öl-möte där man snackar om arbete, utbyter fakta och information som hon inte får ta del av. Det kan även handla om ren och skär kunskap där en kvinna inte får samma tillgång till sådan. Detta då det i sin tur skulle leda till ökad makt. Genom att undanhålla information kan man skapa förvirring hos en kvinna – hur kan de veta så mycket om just det här? – och därmed också skapa och behålla ett övertag.
  • Dubbelbestraffning: Oavsett hur en kvinna beter sig så blir det fel. Är hon aktiv så är hon för påträngande och jobbig. Är hos passiv så är hon tråkig, trist och intetsägande. I ett klassrum ska tjejer ta för sig, men utan att låta och leva om för mycket. Samma sak gäller den egna sexualiteten. Ett annat exempel gäller mammor i karriären. Borde hon inte vara hemma med sina barn, å ena sidan – varför prioriterar hon familjen framför karriären å andra sidan. Det blir fel oavsett.
  • Skuld och skambeläggning: Det klassiska exemplet gällande skuldbeläggning kan ges i form av hur sexuellt utnyttjade kvinnor kan bemötas. Vad hade du på dig, hur mycket hade du druckit och sa du verkligen nej? Man ger kvinnor skulden och man får dem att skämmas – även om de är offer för, i det här fallet, både ett brott och för en struktur i samhället.

Andra exempel på manlig härskarteknik

De fem punkterna ovan är de som identifierades av Berit Ås. Dessvärre finns även fler exempel på manliga härskartekniker. Objektifiering är ett exempel där män ser kvinnan som något att vila ögonen på snarare än som en medarbetare eller en resurs till företaget. Man ser inte – väljer att inte se -kompetens utan bara utseendet. Ett utseende som dessutom inte sällan ska kommenteras.

Hot och våld är ett annat exempel på manlig härskarteknik. Mäns fysiska överlägsenhet gör att många kvinnor är rädda – även om man inte tänker på det. Man är rädda för att gå ut på nätterna, man är rädd för att bjuda hem en kille första gången och man är rädda för att reta upp exempelvis hetlevrade pojkvänner. Det är ytterst talande att se hur många kvinnor som skickar meddelande till varandra efter en kväll på krogen för att säga att de är okej. Hur många män gör det?

Hur bemöta härskarteknik?

Lyckligtvis har vetskapen om att härskarteknik existerar också skapat vapen att bemöta sådan med. Vi tänkte gå igenom några strategier här nedan som du kan använda om du blir utsatt:

  • Synliggör! Beskriv högt vad personen gör och visa upp det för alla andra. Det är ytterst effektivt.
  • Konsekvenser: Berätta om konsekvenserna beteendet för med sig – och hur du tänker kring det.
  • Fråga! Vad menar du med det du just sa? Ställ raka frågor.
  • Sök stöd. Kontakta din chef eller en medarbetare och anförtro dig till någon av dessa.
  • Säg ifrån. Dra tydliga gränser om vad som är okej och vad som inte är det. Du kan uppfattas som tråkig och bitchig, men du måste våga vara tydlig.