Hemtjänst – frågor & svar 

I den här texten ska vi reda ut lite kring vad som gäller för hemtjänst i Hässelby och vilka möjligheter man har som äldre eller anhörig. Då det kommer till ett åldrande så är det en fråga som rör oss alla. 

Vi kommer alla att bli äldre och vi kommer alla att vakna upp och inse att kroppen inte längre fungerar på samma sätt som den en gång gjorde. Detta kan innebära att vi också behöver hjälp för att klara av vardagen – och att hemtjänst, i och med detta, blir en lösning för att kunna leva ungefär som vanligt. 

Hemtjänst i Hässelby har en enorm fördel i att all vård och all hjälp sker inom hemmet. Alternativet som ligger i att man flyttar in på ett äldreboende kan skapa en stor förvirring genom att man rycks ur det sammanhang man är van vid och att man lämnar den trygghet som hemmet innebär. Därför är också hemtjänst en bra lösning som de allra flesta också väljer. 

Här nedan kommer några frågor och svar kring hemtjänst som förhoppningsvis ger dig lite mer information samt råd om hur du ska tänka – enligt följande: 

Hur får jag hemtjänst i Hässelby?

Först måste du lämna in en ansökan hos kommunens socialtjänst som öppnar ett ärende där de gör en bedömning kring om – och hur mycket – hjälp du beviljas. Om din ansökan beviljas så kan du också börja nästa steg i att välja vilken leverantör som ska ta hand om din hemtjänst i Hässelby. 

Kan jag välja en privat leverantör av hemtjänst i Hässelby? 

Ja, förutsatt att företaget är godkänt av kommunen. Fördelen med att välja en privat aktör är att du på ett helt annat sätt kan få dina unika behov tillgodosedda. Det gäller dels kring vården och vad du behöver hjälp med, men dels också gällande andra punkter. Talar du ett annat språk än svenska så finns företag som har personal som talar allt från somaliska, arabiska och vidare till andra språk. Det ger dig trygghet. 

Varför är hemtjänst ett bra alternativ? 

För att det dels kostar mindre pengar än att flytta in på ett äldreboende – både för samhället, med tanke på hur många boenden man skulle behöva bygga – och dels även för individen. Dels så är det också en tjänst som skapar trygghet och ett fortsatt mer självständigt liv. Du behöver kanske inte hjälp med allt, men med vissa saker. Det innebär att personalen kommer förbi just då dessa saker ska utföras – oavsett om det handlar om att laga mat, duscha eller att ta medicin. Du lever som vanligt i ditt eget hem, men får hjälp för att klara din vardag.