Alla har samma rättigheter och möjligheter

Ställer man frågan om vad en person tycker om jämlikhet så kommer denne att säga att hen älskar det. Vidare kommer denne person även att tala sig varm om mänskliga rättigheter, om sin avsky mot rasism och mot funkofobi och säkerligen också tycka att alla ska ges samma möjligheter till utbildning, arbete och till en trygg bostadssituation. Alla älskar detta – i teorin. I praktiken är det svårare att leva upp till.

Sverige är långt ifrån förskonat från rasism, diskriminering och hot och våld. Vi ligger hyfsat i framkant i jämförelse med andra länder, men vi är långt ifrån bäst i klassen. Det finns problem på våra svenska arbetsplatser, i våra skolor och i vårt samhälle i stort. Alla människor ges inte samma möjligheter. Alla får inte samma chanser. Det kan bero på vad man heter, vilket kön man har, vem man älskar, hur man klär sig eller på att man lider av en funktionsnedsättning. Vi väljer – indirekt och mer direkt – bort vissa människor och det är det som måste upp i rampljuset.

Vi som arbetar med den här sidan har lång erfarenhet av alla dessa frågor. Vi vet vilka strukturer som finns och vilka som måste brytas för att vi ska kunna utvecklas som land – och på varje enskild arbetsplats. Alla människor är unika och kan bidra på olika sätt. Det är först när alla ges möjligheten att bidra som storverk kan uträttas.

Vårt mål är att ge fakta, tips och tankar kring arbete med jämställdhet och mot diskriminering. Nycklar som du kan använda för att bli bättre – både som chef, kollega och som medmänniska. Välkommen!