Vårdnad om barnen – hur löser ni skilsmässan?

Att skiljas är i sak ingenting att höja på ögonbrynen åt. Vi lever i ett land där vi själva fattar beslut och där våra hjärtan styr valen. Detta innebär att vi blir kära – och att vi kan sluta älska varandra, se kärleken dö ut eller att den uppstår på annat håll. Att separera eller skilja sig från varandra är möjligen ett personligt nederlag, men mer än så är det inte. 

Däremot så innebär en separation en hel del andra saker. Vem ska ha vad, hur ska man göra med alla gemensamma saker man köpt och vad händer exempelvis med bilen, båten, sommarstugan och villan? Det finns lagar och regler som förenklar och det finns alltid juridisk hjälp att använda sig av om problem eller frågetecken skulle uppstå. 

Det absolut svåraste att lösa i samband med en skilsmässa handlar om vårdnad. Vem av två föräldrar ska ha vårdnad om barnen – och vad händer om man inte kan komma överens om detta? Vid en skilsmässa så fortsätter alltid en gemensam vårdnad om barnen och där föräldrarna även fortsatt – gemensamt – kommer att fatta viktiga beslut gällande barnens framtid. Skillnaden ligger i att barnen numera kommer att ha två hem snarare än ett sådant och att föräldrarna även således måste komma överens om var barnen ska bo samt hur övrig tid ska spenderas hos den andre. Här finns inga rätt eller fel: man kan lösa dessa frågor på olika sätt och hitta gemensamma vägar som passar för alla inblandade parter. Men, givet det känslomässiga i samband med en skilsmässa så kan det också innebära problem. 

En vårdnadstvist kan inledas 

Om två föräldrar efter en skilsmässa eller en separation inte kan komma överens om viktiga frågor gällande barnens framtid så kan en vårdnadstvist ta vid. Det innebär att en förälder stämmer den andra och om denne motsätter dig detta så blir detta startskottet för en vårdnadstvist. 

En sådan kan även inledas som en följd av att den ene föräldern uppvisar klara samarbetsproblem – svarar inte när man ringer, hämtar/lämnar inte på överenskomna tider eller är allmänt, om uttrycket tillåter, jävligt. En vårdnadstvist kan även inledas som en följd av våld, hot, missbruk och annat som kan vara skadligt för barnen att växa upp i. 

Varje vårdnadstvist är unik, men de utgår från samma grundinställning: rätten bedömer vad som är bäst för barnen. Gemensam vårdnad är det som alltid är det man utgår från som den bästa lösningen – vårdnadstvisten och den undersökning som sker kan sedan visa att exempelvis ensam vårdnad är den bästa lösningen i just det unika fallet. 

Tvist om vårdnad – rätt juridisk hjälp är ett måste 

En vårdnadstvist tar lång tid att lösa. Hamnar man i en sådan situation så måste man vara beredd på att det innebär en stor känslomässig prövning där man ser att exempelvis gamla vänner och bekanta kan välja den andra sidan. Här blir rätt juridisk hjälp ett måste och detta både sett till den professionella sidan och sett till det stöd och stöttning man erbjuds. 

Innan en vårdnadstvist inleds rent rättsligt så finns även möjlighet att lösa frågan om vårdnad genom att delta i samarbetssamtal. Varje kommun i Sverige erbjuder den möjligheten och där man får en chans att hitta lösningar för fortsatt vårdnad av sakkunniga personer från kommunen. Det kan ofta hjälpa. Svårigheten, i många skilsmässor, ligger i att hitta vägar att kommunicera med den andra parten. Man kan vara förblindad av hat, svartsjuka, avund och annat – något som gör att man inte ser annat än hämnd. Genom samarbetssamtal kan man se klarare och inse att det handlar om att lösa det viktigaste för de man älskar mest: sina barn. 

En vårdnadstvist kan absolut vara nödvändig, men i många fall så kan samarbetssamtal lösa upp knutarna som finns.