Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

Sedan 2018 så har samtyckeslagen funnits i Sverige. Genom denna så har också fler anmälningar och fler fällande domar gällande våldtäkt skett. Där man tidigare definierade en våldtäkt som en sexuell handling som skett under hot, våld eller som där offrets särskilt utsatta position så ser man istället att en våldtäkt innebär att en sexuell handling skett utan att offret sagt ja till detta.

Så fort en person uttryckligen sagt nej – eller visat genom exempelvis sitt kroppsspråk – så handlar det om en våldtäkt. Denna ändring i lagen har gjort skillnad, men det finns fortfarande ett stort mörkertal.

Många kan ha blivit utsatta för en våldtäkt utan att ha varit medveten om det. För att förklara detta måste man först också slå hål på en vanlig myt. Säger man våldtäkt så tänker sig de allra flesta ett överfall längs en mörk stig och av en okänd gärningsman. Sådana våldtäkter sker också, men de är långt ifrån lika vanliga som en våldtäkt som sker inom det egna hemmet eller inom den personliga vänkretsen. Den vanliga våldtäkt som äger rum i Sverige sker av en för offret känd gärningsman och detta gör att det dels är svårt att anmäla och dels också veta vad som egentligen skett. 

Du bestämmer över din kropp och din sexualitet 

Därför är det också viktigt att den nya samtyckeslagen verkligen får fäste i gemene mans huvud. Om du som kvinna säger nej till någon typ av sexuell handling och mannen ändå utför denna – då handlar det om en våldtäkt.

Samma sak om du vill avbryta mitt i en sexuell akt, eller om du inte vill att en specifik handling ska äga rum inom akten – det är din kropp och det är du som bestämmer vad som är okej. Att du exempelvis tidigare sagt ja till någonting gör heller inte att detta är okej nästa gång. Varje tillfälle är unikt.

Man kan även säga att exempelvis en dans, hångel eller någonting annat inte behöver vara en invit till vidare sexuella handlingar: allt sker på dina villkor och du bestämmer både över din kropp och din sexualitet. Allt detta, i kombination med den nya samtyckeslagen, gör att det säkerligen finns fler offer. Offer som behöver hjälp. 

Ta juridisk hjälp vid en våldtäkt 

Att anmäla en våldtäkt är aldrig enkelt. Betänker man dessutom att gärningsmannen ofta är en bekant så är det ännu svårare. Det man ska veta är att det går att anmäla en våldtäkt även långt i efterhand. Man kan inte på samma sätts säkra bevis i form av exempelvis DNA, men det går ändå att bygga ett starkt mål. 

Det är viktigt att man som offer söker hjälp. Ett juridiskt biträde är en hjälp som verkligen kan göra skillnad och som kan lotsa dig genom en extremt jobbig process. Det juridiska biträdet kan, utöver sin professionalism, även fungera som ett stöd. Både i rätten och vid polisförhör. Inte minst sett till att insinuanta frågor kan ledas bort. Det spelar ingen roll om du druckit, vad du haft på dig eller hur din sexuella historik sett ut: du bestämmer över din kropp. Ett nej är alltid ett nej.